Wie zijn wij

Instituut voor Systemisch Werk

Instituut voor Systemisch Werk is een erkend opleidingsinstituut voor systemisch werk, dat opleidingen, trainingen, workshops en coachingstrajecten aanbiedt voor individuen en bedrijven. De meest bekende werkvormen binnen het systemisch werk zijn wel familieopstellingen en organisatieopstellingen.

Het systemisch opstellingswerk is in Duitsland in de jaren tachtig ontwikkeld door Bert Hellinger. Het een werksoort die het mogelijk maakt om inzicht te krijgen in hardnekkige en belemmerende patronen die we zowel in ons persoonlijk leven als in bedrijven kunnen tegenkomen.

De wetmatigheden achter 'systemen' zoals families, je klas, bedrijven, je cultuur of welke sociale groep dan ook, zijn in feite heel basaal maar ook vaak heel onbewust, zodat het je een aha-ervaring kan geven op het moment dat je het leven door een systemische bril kunt gaan bekijken. Met deze inzichten kun je gemakkelijker belemmerende en herhalende patronen doorbreken, bewustere keuzes maken en vrijer in het leven gaan staan.

Instituut voor Systemisch Werk ondervindt telkens weer de grote waarde van dit werk en blijft zich buigen over nieuwe toepassingen en uitzetgebieden voor het systemisch werk. Met o.a. de training 'Gezin in Balans' hebben we dan ook geprobeerd om een laag-drempelige kennismaking met het systemisch werk te creëren om zo meer mensen te laten profiteren van de voordelen die systemische inzichten in hun leven kunnen bieden.

En we blijven bezig trainingen en opleidingen te onwikkelen om zo ook de voordelen van de systemische inzichten beschikbaar te kunnen maken voor het onderwijs, voor mensen en werksoorten die te maken hebben met trauma en geweld zoals politie en kinderbescherming maar ook voor mensen die bijvoorbeeld met ziekte te maken hebben of werken in de geneeskunde.
Het is een werksoort die in onze ogen een grote bijdrage levert aan de bewustwording en de gezondheid van de mens en de maatschappij.

Elmer Hendrix

-

Eigenaar IVSW, Trainer, Opsteller, Auteur

Angeli Basten

-

Eigenaar IVSW, Co-trainer, Bedrijfsleider

Monique Wenink

-

Officemanager

Mieke Kox

-

Trainer, Co-trainer